Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców realizowanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie antykryzysowej tarczy branżowej Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu wydłuża do 10 czerwca 2021 r. termin składania wniosków w ramach niżej wymienionych instrumentów:

logo tarcza.png

Wnioski dostępne są na portalu praca.gov.pl
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2255

Wersja XML