Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świąteczna paczka dla polskich seniorów na Ukrainie

Po raz kolejny dostarczono paczki świąteczne Polakom mieszkającym na Ukrainie.

 

Przedsięwzięcie udało się za sprawą zbiórki, którą przeprowadził prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, a jednocześnie radny Rady Miejskiej w Przemyślu Andrzej Berestecki. Akcja nie powiodłaby się, gdyby nie ludzie o wielkich sercach, którzy tak chętnie i hojnie ją wsparli.

Sama inicjatywa niesienia pomocy Polakom mieszkającym w Mościskach została zapoczątkowana siedem lat temu przez nieodżałowanego przemyślanina, byłego radnego, społecznika – śp. Zygmunta Majgiera.

 

Brak opisu obrazka

 

Tegoroczna zbiórka przerosła oczekiwania organizatorów. W sumie udało się przygotować 108 paczek z produktami spożywczymi (każda o wartości 100 złotych). Do naszych rodaków na Ukrainie dostarczono również – tak potrzebne w czasie pandemii – środki ochrony osobistej.  

 

Brak opisu obrazka

                              

Świąteczne paczki dotarły do Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach 18 grudnia br. Przekazali je radny Andrzej Berestecki wraz z pełnomocnikiem wojewody podkarpackiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Małgorzatą Majką Onyszkiewicz. Jak co roku wspierali ich działaczka kresowa Marcela Tukałło oraz wiceprezes Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej Maciej Dębicki. Za logistykę i transport odpowiadała firma przewozowa „Eurobus” Mariusza Frankowa – jednego z darczyńców akcji. Inicjatorzy wyjazdu zostali przywitani przez prezesa Towarzystwa Henryka Ilczyszyna i proboszcza parafii w Mościskach Władysława Derunowa. Nieocenioną pomoc w tegorocznej wyprawie na Ukrainę okazała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Roman Shepelyak, który na miejscu opiekował się polską delegacją. Stronę ukraińską reprezentowała Olga Tabaka – odpowiedzialna za sprawy społeczne.

 

Paczki żywnościowe w Mościskach zostały przekazane najbardziej potrzebującym, starszym i niepełnosprawnym Polakom. Inicjator zbiórki – Andrzej Berestecki rozszerzył pomoc dla Polaków o kolejne miejscowości takie jak Łanowice i Sambor, do których również dotarły paczki.

 

Brak opisu obrazka

 

Łanowice to wieś zamieszkała przez Polaków, w której działa polska szkoła,  a prezesem lokalnego Towarzystwa jest Walery Tracz. W Samborze działa Dom Polski, który jest jednym z największych ośrodków kultury polskiej. Na jego czele stoi Maria Ziembowicz. W Samborze znajduje się również zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, z którymi również udało się spotkać przyjezdnym i przekazać dary dla Polaków. Przybysze z Polski, wspólnie z ukraińskimi gospodarzami odwiedzili miejscowość Pnikut, gdzie znajduje się wioska dziecięca w postaci czterech rodzinnych domów dziecka. Przedstawiciele Ukraińskiej Państwowej Administracji wraz z pełnomocnikiem wojewody podkarpackiego do spraw mniejszości  narodowych i etnicznych przekazali 60 dzieciom prezenty mikołajowe. Była to również znakomita okazja do zapoznania się ze wzorowo działającymi ośrodkami dla dzieci.

 

W drodze powrotnej delegacja odwiedziła cmentarz w Mościskach, gdzie zapaliła znicze w intencji Polaków tam spoczywających i żołnierzy poległych w okolicach Mościsk w 1918 i wrześniu 1939 roku.

 

 

Andrzej Berestecki – adresat prośby Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mościska oraz księdza Władysława Derunowa – proboszcza parafii p.w. Narodzenia  św. Jana Chrzciciela w Mościskach o przygotowanie paczek świątecznych dla Polskich seniorów i osób niepełnosprawnych z Mościsk i okolic poinformował, że jest bardzo wdzięczny za wsparcie przedsięwzięcia przez wszystkie wymienione wyżej osoby.

- Serdecznie dziękuję wicemarszałkowi województwa podkarpackiego Piotrowi Pilchowi oraz przewodniczącemu Komisji Łączności z Polakami za granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jackowi Magdoniowi za  zorganizowanie zbiórki środków finansowych wśród radnych Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkiego – a Radnym za wpłaty –powiedział Andrzej Berestecki.

- Dziękuję wójtowi Gminy Przemyśl Andrzejowi Hukowi za zaangażowanie i organizację zbiórki środków finansowych w Urzędzie, a także radnym Rady Gminy Przemyśl, Radnym i byłym Radnym Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Zarządowi i Radnym Rady Powiatu Przemyskiego za wsparcie finansowe akcji. Dziękuję także Prezes Zarządu PGNiG Technologie S.A w Krośnie Marcie Zygmunt i Wiceprezes Lucynie Podhalicz za wsparcie finansowe i rzeczowe akcji – dodał.

- W tym roku przedsięwzięcie zostało także wsparte przez Zygmunta Ziobro – właściciela Firmy „Albatros” w Przemyślu, Krzysztofa Kuncelmana – właściciela Firmy „Ogólnopolska Baza Danych Pracodawców Osób Niepełnosprawnych” w Przemyślu, Kancelarię Adwokacką Andrzeja Matusiewicza w Przemyślu, Beatę Duliban i Mateusza Kucaba – właścicieli Firmy EM-BUD w Jodłówce oraz przez kilkanaście osób prywatnych – podsumował A. Berestecki.

 

 

Marcela Tukałło – serce i dusza przedsięwzięcia – jako Kresowianka od wielu lat zaangażowana  we współpracę z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mościskach podkreśliła, że pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych z Mościsk i okolic jest potrzebna i należy ją w przyszłości rozwijać na różnych płaszczyznach.

 

Na przygotowanie paczek w 2020 roku zebrano 10 800 złotych.

 

Brak opisu obrazka

Zdjęcia i tekst: Maciej Dębicki

Wersja XML