Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inteligentne przejścia dla pieszych w Gdyni

W ciągu 11 miesięcy Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zrealizował projekt poprawiający bezpieczne poruszanie się pieszych i kierowców. Przy tym rozwiązaniu, którego koszt wyniósł 470 tys. zł, zastosowano system detekcji z czujnikami termowizyjnymi.

Skrzyżowanie ulic płk. Dąbka – Staniewicza na Pogórzu było pierwszym w Gdyni korzystającym z innowacyjnego rozwiązania w postaci kamer termowizyjnych, które niezależnie od warunków atmosferycznych gwarantują wykrywanie pieszych uczestników ruchu. Wykrywają i dają priorytet.

gdynia - inteligentne przejścia dla pieszych.jpeg

Pomysł uruchomienia na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej zyskał aprobatę Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Entuzjazm wykazali też mieszkańcy okolicznych bloków, którzy codziennie pokonują to skrzyżowanie w drodze do domu czy pobliskiego sklepu.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni został wyznaczony do wykonania tej inwestycji i jeszcze w pierwszej połowie roku ogłosił postępowanie na realizację zadania w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Przetarg wygrał Zakład Usług Inżynierii Ruchu, który zrealizował zadanie w dwóch etapach. W pierwszym wykonano kompletną dokumentację projektową, natomiast w drugim etapie przeprowadzono roboty budowlane.

W ich efekcie powstała sygnalizacja świetlna, która kieruje ruchem wszystkich uczestników poruszających się w obrębie skrzyżowania.

Na przejściu przez ul. Płk. Dąbka zainstalowano 3 kamery termowizyjne. Pierwsza odpowiada za wykrywanie pieszych, którzy znajdą się na pasie dzielącym. Dwie pozostałe wykrywają pieszych znajdujących się przy krawędzi jezdni ul. Płk. Dąbka z jednej i  drugiej strony drogi. Ponadto skrzyżowanie zyskało 15 pętli indukcyjnych, 13 grup sygnalizacyjnych, 22 sygnalizatorów oraz 4  przyciski dla pieszych.

gdynia - inteligentne przejścia dla pieszych_2.jpeg

źródło informacji i zdjęć: www.gdynia.pl

Wersja XML