Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomocnicy Świętego Mikołaja w przemyskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

W tym roku Parada Mikołajowa w naszym mieście odbyła się nieco inaczej niż zwykle - zamiast spotkania w Rynku Starego Miasta Święty przejechał swoim samochodem przez Przemyśl odwiedzając jego osiedla. Niestety, nie udało się odwiedzić wszystkich mieszkańców. W związku z tym, w imieniu Prezydenta Miasta Wojciecha Bakuna, przedstawiciele Mikołaja w osobach pracowników PCKiN ZAMEK z Dyrektor Renatą Nowakowską na czele, postanowili wypełnić tę lukę. Wybrali się do Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz do Domów dla Dzieci Jaś, Małgosia, Maciek w Przemyślu.

Pomocnicy Świętego Mikołaja zostali tam przyjęci bardzo ciepło. Spotkania przebiegły w bardzo miłej atmosferze, oczywiście z zachowaniem sanitarnych zaleceń. Obdarowani słodkościami podopieczni placówek swoją radością rozpromienili grudniową szarość przelewając ją jednocześnie na wszystkich przybyłych. Sprawiając radość innym, sprawiamy ją również sobie. Naprawdę warto pomagać.

Pomocnicy Świętego Mikołaja w Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

 

tekst i zdjęcia: Tomasz Beliński

Wersja XML