Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Boisko przy POSiRze oficjalnie otwarte

Niedawno zakończona inwestycja pn. Boisko wielofunkcyjne przy Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji doczekała się oficjalnego, chociaż bardziej symbolicznego otwarcia ze względu na zimową aurę. 10 grudnia na tym nowym obiekcie sportowym i rekreacyjnym w naszym mieście Prezydent Miasta Wojciech Bakun oraz Dyrektor POSiRu Greta Ostrowska spotkali się z Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nr 16 "Mickiewicza" Moniką Skut oraz pozostałymi członkami Zarządu.

Uczestnicy otwarcia boiska na terenie inwestycji

 

 

Boisko jest już gotowe na przyjęcie mieszkańców osiedla i pozostałych części miasta, a przypomnijmy, że będą mogli oni skorzystać z

boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28x47 m o nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej, przepuszczalnej obejmującego:

Zamontowane zostały także urządzenia wyposażenia poszczególnych boisk oraz piłko chwyty. Wykonane zostało utwardzenie terenu – chodnik z kostki betonowej, a także zamontowane zostało odwodnienie linowe z odprowadzeniem wód deszczowych i opadowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Powstała także altana o konstrukcji drewnianej na planie sześcioboku z dachem wielospadowym  o powierzchni zabudowy 35,00 m2.

Wykonawcą inwestycji była firma GoldenSport Michał Nowacki.

Inwestycja powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2020 rok, a koszt przedsięwzięcia wyniósł 529 433,25 zł.

Teren POSiR-u jest miejscem bardzo atrakcyjnym pod względem położenia jak i dostępności dla wszystkich mieszkańców miasta, co pozwoli na to, aby swój czas wolny mogli tu spędzać rodzice z dziećmi, młodzież jak i seniorzy. Wybudowanie boisk na tym terenie będzie dodatkową atrakcją dla stowarzyszeń sportowych oraz szkół, które często nie mają dostępu do tego typu obiektów.

tekst: Witold Wołczyk

zdjęcia: Maciej Wolański

Wersja XML