Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa

Końcem listopada br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa.

 

 

Brak opisu obrazka
Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe, publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Termin nadsyłania ofert upływa 30 grudnia 2020 roku. Wysokość środków finansowych przewidzianych w konkursie opiewa na kwotę 435 000 złotych. Zwycięskie projekty będą realizowane w terminie od 15 lutego do 15 grudnia 2021 roku.

 

Celem konkursu jest wspieranie działań ukierunkowanych na:

 

Regulamin konkursu, formularz oferty i kosztorysu, wytyczne dla oferentów, istotne postanowienia umowy, oświadczenie dla oferentów, dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Ogłoszone zostało również zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”.

 

Pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury. Zaproszenie znajduje się na stronie MSZ.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML