Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa

Końcem listopada br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa.

 

 

e140bc59-cb39-4f1e-a0eb-e1c93b0870b5.png
Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe, publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Termin nadsyłania ofert upływa 30 grudnia 2020 roku. Wysokość środków finansowych przewidzianych w konkursie opiewa na kwotę 435 000 złotych. Zwycięskie projekty będą realizowane w terminie od 15 lutego do 15 grudnia 2021 roku.

 

Celem konkursu jest wspieranie działań ukierunkowanych na:

 

Regulamin konkursu, formularz oferty i kosztorysu, wytyczne dla oferentów, istotne postanowienia umowy, oświadczenie dla oferentów, dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Ogłoszone zostało również zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”.

 

Pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury. Zaproszenie znajduje się na stronie MSZ.

 

forum gł.jpeg

Wersja XML