Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana granic Miasta Przemyśla

Trwają prace nad przygotowaniem materiałów dotyczących zmiany granic miasta Przemyśla. Projektowany zasięg nowych granic miasta wynikać będzie z wykonywanych analiz i zgromadzonych dokumentów. Uchwałą Nr 128/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. Rada Miejska w Przemyślu potwierdziła wolę prowadzenia przez Prezydenta Miasta Przemyśla prac nad przygotowaniem wniosku dotyczącego poszerzenia granic miasta.
W dniu 14 sierpnia 2007r. 2007r. Prezydent Miasta Przemyśla podpisał umowę z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w ramach której zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców miasta i okolic. Raporty z analiz oraz wnioski dotyczące postaw społecznych mieszkańców, w tym zagrożeń i szans wynikających z poszerzenia granic miasta, zostaną przedstawione do końca października 2007r.

Autor: Joanna Balawender-Wcisło

Wersja XML