Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kto jest odpowiedzialny za wystawianie kart zgonu? Wątpliwości mieszkańców naszego miasta

W związku z coraz częstszymi wątpliwościami, z którymi stykają się mieszkańcy naszego miasta, znajdujący się w obliczu trudnej sytuacji, jaką jest śmierć bliskiej osoby -  uprzejmie informujemy, iż stwierdzaniem zgonu - wystawianiem kart zgonu i ustalaniem jego przyczyny, gdy zgon nastąpił poza szpitalem, zajmują się:

 

 

♦ Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zgonu osoby, która korzystała ze świadczeń lekarskich w okresie 30 dni przed śmiercią, wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza rodzinnego. Lekarza, do którego osobna zmarła była zapisana, i który – jako ostatni przez 30 dni przed śmiercią tej osoby – udzielał choremu świadczeń lekarskich. W związku z powyższym należy wezwać lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innego lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie.

 

Po godzinie zamknięcia POZ - należy zawiadomić nocną i świąteczną zmianę szpitala.

 

♦ W sytuacji zgonu osoby będącej w kwarantannie lub zakażonej wirusem SARS-CoV-2 należy zawiadomić służby medyczne oraz policję. Ci kontaktują się z koronerem, którego powołał wojewoda podkarpacki. Wspomniane instytucje dysponują listą koronerów wojewódzkich.

 

♦ W sytuacji zgonu osoby bezdomnej, nieubezpieczonej, obcokrajowca itp., należy zawiadomić policję. Ta instytucja posiada kontakt do koronera powołanego przez Prezydenta Miasta.

 

 

Brak opisu obrazka

fot. pixabay.com

 

Wersja XML