Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych dla Miasta Przemyśla

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z późn. zm.)

 

w dniach od 24 listopada 2020 roku do 22 stycznia 2021 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11,

37-700 Przemyśl, pok. nr 315 w godz. 7:30-15:30

 


będzie wyłożony projekt uproszczonego plan urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r. Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, tj. do 23 grudnia 2020 roku.

 

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, których uwagi dotyczą. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

 

DO POBRANIA:

DOCXZawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu.docx

Wersja XML