Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bardzo pozytywna informacja dla jednej z przemyskich Spółek Miejskich

W 2021 roku Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., poza świadczeniem usług  przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, będzie świadczył dla Gminy Miejskiej Przemyśl dodatkowe,  płatne usługi  polegające na  przechowywaniu na własnym parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z obszaru miasta Przemyśla, w przypadkach określonych
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110
z późn. zm.). Biorąc pod uwagę skalę postępowań w tym zakresie w oparciu o statystyki lat ubiegłych, Spółka może liczyć w przyszłym roku na solidny, dodatkowy zastrzyk środków finansowych z tego tytułu.   

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML