Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja Naukowa z okazji 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej z okazji 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu pod tytułem: DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY? JAK POWSTAWAŁY NASZE MUZEA. Ze względu na ogłoszony stan epidemii zaplanowana na 2 i 3 grudnia konferencja odbędzie się w trybie online.

Chętni do śledzenia prelekcji będą mogli to uczynić za pośrednictwem kanału w serwisie YouTube dostępnego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCpy5wOTsHB7LDPnbnLxzAuw

Program wydarzenia:
 
2 grudnia 2020 – pierwszy dzień
sala audiowizualna w Głównym Gmachu MNZP
 
9.00-9.20
Powitanie uczestników przez dyr. MNZP Jana Jarosza
Podziękowania i sprawy organizacyjne – Marta Trojanowska
 
9.20 – 9. 40
Dr hab. prof. ASP w Warszawie Dorota Folga-Januszewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY I ROZUMIENIE POJĘCIA „MUZEUM”
 
I. KONFERENCJA – KOMUNIKATY GOSPODARZY
9.40 – 11.45 – 1 część: Miscellanea z początków MNZP
1. Katarzyna Winiarska, MNZP
Muzeum Kazimierza Marii Osińskiego – marzenie a rzeczywistość. Rozważania na temat kilku projektów architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
2. Bożena Figiela, MNZP
Początki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Refleksja inwentaryzatora zbiorów
3. dr Ewa Grin-Piszczek, Archiwum Państwowe w Przemyślu
Zbiory Osińskich zalążkiem Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
4. dr Marta Trojanowska, MNZP
O winiecie „Rocznika Przemyskiego”, ekslibrisie Towarzystwa Przyjaciół Nauk i ich twórcach. Identyfikacja wizualna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej sprzed 110 lat
5. Dorota Zahel, MNZP
„Dziedzictwo Kunstkamery”. Jak tworzyliśmy wystawę
 
11.45 – 12.00 PRZERWA
 
II. KONFERENCJA – REFERATY GOŚCI
12.00 -13.20 – 2 część: Początki muzeów
1. Małgorzata Wawrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Organizacje społeczne i muzea prowincjonalne w czasach rozbiorów
2. Michał Murzyn, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Kulturę mamy we krwi. 130 lat Muzeum Tatrzańskiego
3. Katarzyna Winiarczyk, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Założenie i pierwsze dekady funkcjonowania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – refleksja z perspektywy obchodów 120-lecia instytucji
4. ks. Marek Wojnarowski, Muzeum Archidiecezjalne im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu, Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales
Twórcy i początki Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu
 
13.20 – 14.00 DYSKUSJA
 
14.00-14.20 PRZERWA
 
14.20 -15.40 – 3 część: Początki muzeów - cd.
5. Magdalena Piwowarska, Muzeum Historii Miasta Lublina, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Muzeum Lubelskie w Lublinie. Geneza i początki
6. dr Urszula Stępień, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
„Zbiór zabytków sztuki kościelnej i starożytności artystycznej”. Geneza kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu
7. Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Muzeum Śląskie w Katowicach
„Skazane” na nowoczesność. Początki Muzeum Śląskiego w Katowicach
8. Ewa Cuber-Strutyńska – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Instytut Historii PAN w Warszawie, Mateusz Tułodziecki – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Historia utworzenia krakowskiego Muzeum Lotnictwa w zarysie
 
15.40-16.00 DYSKUSJA
 
3 grudnia 2020 - drugi dzień konferencji
sala audiowizualna w Głównym Gmachu MNZP
 
9.00-10.40 – 4 część: Początki muzeów - cd.
9. Łukasz Ożóg, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Od Muzeum Ziemi Rzeszowskiej do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – powstanie i pierwsze lata działalności rzeszowskiego muzeum (1935-1953)
10. Hanna Ignatowicz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
„To nie może być instytucja o przygodnych zbiorach”… – powstanie i początki działalności Muzeum Rolnictwa w Szreniawie w perspektywie 100 lat muzealnictwa rolniczego na ziemiach polskich
11. Ewa Dagmara Rutkowska, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wczoraj i dziś
12. Anna Król, kustosz – Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach;
Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. Historia placówki
13. Łukasz Krzysiak, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
Historia i działalność Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
 
10.40 - 11.00 DYSKUSJA
 
11.00 - 11.20 PRZERWA
 
11.20 -12.20 – 5 część: Donatorzy i Muzealnicy
14. Małgorzata Surmacz, Muzeum Narodowe w Lublinie, Instytut Historii UMCS
Wiktor Ziółkowski (1893-1978). Muzealnik z pasją
15. Małgorzata Górzyńska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Adam Mauersberger. Dyrektor. Muzeolog. Wizjoner
16. Dr hab. prof. UG Mirosław Piotr Kruk, Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie
Ofiarodawcy sztuki cerkiewnej dla Muzeum Narodowego w Krakowie
 
12.20 - 12.40 DYSKUSJA
 
12.40-13.00 PRZERWA
 
13.00 -14.40 - 6 część: Kolekcje i Kolekcjonerzy
17. Magdalena Kątnik-Kowalska, Dom Kultury w Żołyni
Jak odkryłam dziedzictwo Dąbrowskich
18. Alicja Kilijańska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Kolekcja rzemiosła artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Historia i profil zbioru (do 1915)
19. Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Kolekcja malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Jej dzieje i znaczenie
20. Beata Wilczewska, Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Historia Biblioteki Muzeum Podlaskiego
21. Ryszard Kruk, kolekcjoner; portal www.kolekcjonerstwo.pl, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera – kolekcjonerzy na rzecz muzeów i ochrony dziedzictwa narodowego
 
14.40 – 15.30 DYSKUSJA – ZAKOŃCZENIE - PODZIĘKOWANIA
Brak opisu obrazka
Wersja XML