Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

80 komputerów dla dzieci z przemyskich domów dziecka i rodzin zastępczych

Miasto Przemyśl przekazało dzieciom z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Domy dla dzieci „Maciek”, "Jaś" i "Małgosia" w Przemyślu, Domu dla Dzieci „Nasza Chata” oraz do MOPS - docelowo z przeznaczeniem dla 65 rodzin zastępczych - 80 komputerów zakupionych ze środków przyznanych w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”.

 

 

Nauka przez internet wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego sprzętu. Jednak nie wszystkie dzieci mogą cieszyć się wystarczającej klasy komputerem, tabletem czy laptopem. Bez nich nauka w dobie pandemii jest nie tyle ciężka, co praktycznie niemożliwa…

 

W kwietniu tego roku, nasze miasto przystąpiło do programu #zdalnaszkoła. Dzięki niemu otrzymaliśmy 100 tys. złotych na zakup laptopów dla uczniów z terenu miasta, nieposiadających sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Kilka dni później przekazaliśmy dyrektorom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ośrodków specjalnych 34 laptopy zakupione w ramach rządowego programu #zdalnaszkoła.

 

 

Nadeszły wakacje, a my wszyscy mieliśmy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie wolny od zagrożeń wynikających z szalejącego po świecie koronawirusa SARS-CoV-2. Niestety stało się inaczej. Mimo że dzieci 1 września wróciły do szkół, radość ze stacjonarnej nauki nie trwała długo. Decyzją rządu od 19 października uczniowie szkół ponadpodstawowych, a od 26 października br. również dzieci uczęszczające do klas IV-VIII szkół podstawowych przeszły na naukę zdalną. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne także dla najmłodszych uczniów polskich podstawówek (dla klas I-III).  

 

 

Wróciły dylematy związane z brakiem odpowiedniego sprzętu umożliwiającego niektórym dzieciom udział w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Takimi problemami dotknięte są często dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a także wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych domów dziecka. To właśnie dla nich uruchomiono rządowy projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”.

 

Miasto Przemyśl przystąpiło do projektu, dzięki czemu udało się nam pozyskać ponad 250 tysięcy złotych, z których zakupiliśmy 80 komputerów. Sprzęt trafił już do najmłodszych z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Domy dla dzieci „Maciek”, "Jaś" i "Małgosia" w Przemyślu, Domu dla Dzieci „Nasza Chata” oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przekaże komputery 65 rodzinom zastępczym.

 

Brak opisu obrazka

 

Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

 

Gmina Miejska Przemyśl zakupiła z przyznanych środków finansowych 80 komputerów, które zostały przekazane do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Domy dla dzieci „Maciek”, "Jaś" i "Małgosia" w Przemyślu, Domu dla Dzieci „Nasza Chata” oraz do MOPS docelowo z przeznaczeniem dla 65 rodzin zastępczych.

 

Wartość projektu: 250 840,00 zł.
- płatność ze środków europejskich: 211 407,95 zł
- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 39 432,05 zł.

 

Brak opisu obrazka

tekst: Agata Czereba

zdjęcia: Sebastian Styś, pixabay.com

Wersja XML