Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie realizacji projektu ,,Elektrociepłownia" w Przemyślu

W związku z realizacją na terenie Przemyśla budowy elektrociepłowni gazowej przez PGNIG TERMIKA S.A, Prezydent Miasta Wojciech Bakun spotkał się z przedstawicielami spółki aby omówić stan realizacji projektu oraz przedyskutować przygotowanie do podpisania wieloletniej umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa MPEC (ciepłownia ,,Zasanie").

W spotkaniu obok Prezydenta Miasta uczestniczyli: Tomasz Turek - Dyrektor Strategii, Obsługi Prawnej i Regulacji PGNIG Termika S.A., Anna Wieszczycka – Dyrektor Biura Strategii Planowania i Rozwoju PGNiG Termika S.A., Daniel Gęsikowski – Główny Specjalista ds. Projektów Rozwojowych PGNiG Termika S.A. oraz Kazimierz Stec - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu.

Wyżej wymienione zadania realizowane są zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie produkcji i dystrybucji Ciepła Systemowego na terenie Miasta Przemyśla z dnia 8 maja 2020 r.

Prace realizowane są bez zagrożeń, a planowany termin oddania do eksploatacji elektrociepłowni gazowej to sierpień 2021 r. Natomiast podpisanie wieloletniej umowy dzierżawy przewiduje się na koniec grudnia 2020 r.

Brak opisu obrazka

 

Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 11,05 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Koszt inwestycji to 29,4 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a kwota dofinansowania to ponad 5,6 mln złotych.

 

Wersja XML