Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok

6 listopada br. zakończyły się prace Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok.

Komisja jednogłośnie podpisała protokół z przyjęcia wyników głosowania.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

W przeprowadzonym od 22 września do 11 października br. głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok poszczególne projekty uzyskały następujące liczby głosów:

KATEGORIA I

Lp.

Projekt

Wnioskodawca

Kwota zadania

Liczba uzyskanych głosów

BO01

Skate Park przy ul. 22 Stycznia

Monika Zapałowska 

Greta Ostrowska

394 748,00 zł

1227

BO02

Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta: modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

Tomasz Dziumak

330 000,00

324

BO03

Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny - Plażowe Boisko Wielofunkcyjne

Robert Skawiński

400 000,00 zł

584

BO04

Audio - przewodnik po Przemyślu

Małgorzata Korfel

396 650,00 zł

82

BO05

Pumptrack - Rowerowy Plac Zabaw

Waldemar Hryniszyn

399 449,88 zł

287

BO06

Zabawa bez barier !

Małgorzata Sztolf

392 210,09 zł

526

BO07

Wiesz co Cię ucieszy? Nowy ciąg pieszy!- Uwaga! Remont chodników

Bartłomiej Barszczak

400 000,00 zł

893

BO08

Boisko sportowe przy ulicach Władycze, Osińskich i Śnigurskiego w Przemyślu

Łukasz Ślączka

342 000,00 zł

62

BO09

Park aktywności fizycznej

Ewa Matys

400 000,00 zł

167

BO10

Budowa ścieżki rowerowej od kładki do ulicy Rzecznej

Bartłomiej Barczak

400 000,00 zł

351

BO11

Aktywne przejście dla pieszych

Dariusz Krawczuk

96 231, 55 zł

28

BO12

Budowa mostku na przepławce oraz ścieżki pieszo-rowerowej - 500 mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie

Marcin Kowalski

400 000,00 zł

1125

BO13

Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. ,,Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98

Henryk Łaskarzewski

394 000,00 zł

1565

BO14

Projekt ,,Bezpieczniejszy Przemyśl"

Rafał Kijanka

251 331,60 zł

1220

BO15

Miejska Strefa Aktywności

Krystian Bobala

400 000,00 zł

45

BO16

Dostosowanie Fortecznej Trasy Turystycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych z utworzeniem Edukacyjnej Ścieżki Historyczno-Przyrodniczej

Dominik Tracz

400 000,00 zł

282

BO17

Wybiegi dla psów w Przemyślu

Grzegorz Lewandowski

363 480,00 zł

228

BO18

Stworzenie atrakcji turystycznej w postaci napisu 3 D - I LOVE PRZEMYŚL

Aleksander Busz

10 600,00 zł

29

 

KATEGORIA II

Lp.

Projekt

Wnioskodawca

Kwota zadania

Liczba uzyskanych głosów

 

BO01

Zielone podwórko Starego Miasta.

Osiedle Nr 1
,,Stare Miasto”

Mirosław Majkowski

40000,00

78

 

BO02

„SZCZĘŚLIWA WYSPA” –
Plac Zabaw przy
ul. Władycze, Osińskich
i Śnigurskiego.

Osiedle Nr 1
“Stare Miasto”

Łukasz Ślączka

40700,00

67

 

BO03

Umieszczenie na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zieleń miejską, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów.

Osiedle Nr 1
“Stare Miasto”

Anna Grad-Mizgała

31450,00

82

 

BO04

Rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na Osiedlu Kmiecie.

Osiedle Nr 2
“Kmiecie”

Marcin Kowalski

60000,00

70

 

BO05

Remont nawierzchni ul. Radosnej.

Osiedle Nr 3
“Warneńczyka”

Łucja Leja

34000,00

667

 

BO06

Remont
ul. Narutowicza.

Osiedle Nr 3
“Warneńczyka”

Bartłomiej Barczak

34000,00

13

 

BO07

Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych pomiędzy Osiedlami Warneńczyka i Wieniawskiego. 

 Osiedle Nr 3
“Warneńczyka”

Bartłomiej Barczak

34000,00

234

 

BO08

Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Lipowica
w Przemyślu.

Osiedle Nr 4
“Lipowica”

 

Piotr Krzeszowski

25000,00

101

 
 
 
 
 

BO09

Interaktywne przejście dla pieszych na Osiedlu Salezjańskim.


Osiedle Nr 5
“Salezjańskie”

Maciej Kamiński

50000,00

196

 
 
 
 
 

BO10

Przebudowa ciągu pieszego – chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego
i miejsc postojowych.


 Osiedle Nr 6
“Kazanów”

Zdzisław Wierzbiński

73 000,00

356

 

BO11

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego.

Osiedle Nr 7
“Winna Góra”

Magdalena Jakobsche

25000,00

46

 

BO12

Rozbudowa urządzeń do Street Workout – dbanie o zdrowie
i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – rozbudowa.


 Osiedle Nr 8
“Rogozińskiego”

Robert Bal

24999,01

87

 
 
 
 
 

BO13

Górka saneczkowa - Małpi Gaj

Osiedle Nr 8
“Rogozińskiego”

Marek Kulpa

25000,00

153

 

BO14

Remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Racławickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów „zielonych” przylegających do parkingu.


Osiedle Nr 9
“Krasińskiego”

Alicja Pilichowska

47300,00

292

 

BO15

Utworzenie mini placu zabaw wewnątrz osiedla przy ul. Krasińskiego 16 oraz modernizacja placu zabaw przy
ul. 22 Stycznia.


Osiedle Nr 9
“Krasińskiego”

Andrzej Kawecki

47300,00

31

 

BO16

Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bohaterów Getta.


Osiedle Nr 10
“Kopernika”

Grzegorz Panek

35500,00

211

 

BO17

Plac Zabaw.


Osiedle Nr 10
“Mikołaja Kopernika”.

Stanisław Dąbrowski

35400,00

107

 

BO18

Utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej.


Osiedle Nr 11 „Lwowskie”

Elżbieta Cieplicka

32500,00

27

 

BO19

Rozszerzenie infrastruktury sportowej przy stadionie Juwenia.

Osiedle Nr 12
“Łukasińskiego

Adrian Pałkowski

56800,00

84

 

BO20

Strefa aktywności fizycznej.
„Bakończyce.


 Osiedle Nr 12
“Łukasińskiego”

Kamil Niklewicz

59303,15

291

 

BO21

Budowa instalacji oświetlenia drogowego
ul. Rodzinnej


Osiedle Nr 13
“Przemysława”

Henryk Hawryś

37380,00

47

 

BO22

Plac zabaw Sobótki


Osiedle Nr 14 „Juliusza Słowackiego”

Jolanta Walczak

24793,41

18

 
 
 
 

BO23

Plac zabaw ,,Wilcze"

Osiedle Nr 15
,,Konopnickiej"

Wioletta Ochalska

24983,54

74

 

BO24

Remont chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola.

Osiedle Nr 15
“Konopnickiej”

Danuta Baran

25000,00

130

 
 
 
 
 

BO25

Rozbudowa placu zabaw przy
ul. Tuwima.

Osiedle Nr 16
“Adama Mickiewicza”

Krystian Bobala

24940,00

313

 

BO26

Rozbudowy parku rekreacji przy POSiR.

Osiedla Nr 16
“Adama Mickiewicza”

Mariusz Gamulczak

25000,00

289

 

BO27

Remont ul. Pasteura.

Osiedle Nr 17
“Zielonka”

Stefan Bodnar

25000,00

28

 

BO28

Remont istniejącej nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego.

Osiedle Nr 18
“Rycerskie”

Jerzy Giec

39900,00

386

 

BO29

„Bezpieczne Osiedle Rycerskie” wymiana oświetlenia.

Osiedle Nr 18
“Rycerskie”

Bartłomiej Barczak

39900,00

28

 

BO30

Chodnik dla pieszych.

Osiedle Nr 19
“Krakowskie”

Ewa Matys

25000,00

105

 

BO31

Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji.

Osiedle Nr 19
“Krakowskie”

Franciszek Siwarga

23840,00

580

 

BO32

Remont nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemyśl ( boczna
ul. Ofiar Katynia – Rejon ul. Wiarowej).

Osiedle Nr 20
“Za Wiarem”

Jakub Przerwa

25000,00

210

 

BO33

Poprawa jakości rowów i poboczy
ul. Kruhel Wielki.

Osiedle Nr 21
„Kruhel Wielki”

Jolanta Cichowlaz

24983,00

116

 

BO34

Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny - Park zieleni    
Osiedle Nr 21
„Kruhel Wielki”

Tomasz Jaroch

25000,00

367

 
 

 

KATEGORIA III

Lp.

Projekt

Wnioskodawca

Kwota zadania

Liczba uzyskanych głosów

BO01

,,Dni talentu - z Przemyśla do ekstraklasy"

Bartłomiej Barczak

5 000,00

58

BO02

Święto Osiedla ,,Warneńczyka"

Bartłomiej Barczak

5 000,00

196

BO03

Piknik z okazji „Dnia Dziecka”

Monika Jaworska 

5 000,00

207

BO04

Igrzyska dzieci
i młodzieży (nie)pełnosprawnej

Bartosz Marcinek

5 000,00

47

BO05

Siatkarski Turniej Pokoleń

Bartłomiej Barszczak

5 000,00

55

BO06

Festiwal Bajki

Monika Lach

5 000,00

104

BO07

Akademia Niepodległej – podzielmy się
kulturą!

Piotr Szelążek

5 000,00

17

BO08

Wiosenne przebudzenie z przemyską grupa rowerową

Sławomir Rudnicki

5 000,00

76

BO09

Piknik rodzinny

Małgorzata Sztolf

5 000,00

77

BO10

Zmalujmy coś razem !

Małgorzata Sztolf

5 000,00

26

BO11

Organizacja zawodów „BIKE JUMP”

Bartłomiej Barczak

5 000,00

22

BO12

Przemyskie Kino Plenerowe

Krzysztof Butra

5 000,00

114

BO13

I Przemyski Festiwal Piosenki Filmowej w języku angielskim „Rising Stars”

Tamara Ryzner

5 000,00

172

BO14

Ballada przy ognisku

Ewa Matys

5 000,00

128

BO15

Wystawa plenerowa fotografii archiwalnej „Wehikuł Czasu czyli wyprawa po dawnym Przemyślu”

Rafał Kijanka

5 000,00

122

BO16

Piłkarski Turniej Przemyskich Organizacji Pozarządowych

Krystian Bobala

5 000,00

2

BO17

II edycja. Turniej Przemyskich Skrzatów

Tomasz Jaroch

5 000,00

322

BO18

SAN Film Festiwal

Rafał Paśko

5 000,00

136

BO19

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Twierdza Przemyśl 2021

Tomasz Baran

5 000,00

119

BO20

Dzień POSiRU i ulicy Mickiewicza

Mariusz Gamulczak

5 000,00

260

BO21

Piknik Rodzinny – Święto Kazanowa

Zdzisław Wierzbiński

5 000,00

314

BO22

Bookcrossing Przemyśl – czyli świadomy recykling!

Kamil Niklewicz

5 000,00

224

BO23

Rodzinny piknik z Ekologią

Jerzy Giec

5 000,00

212

BO24

Przemyski Dzień Sportu

Marcin Kowalski

5 000,00

201

BO25

Augustiada – Festyn rodzinny

Halina Kasyan

5 000,00

103

BO26

„Konkurs talentów muzyczno-wokalnych”

Wioletta Pantuła

5 000,00

270

BO27

Organizacja Piłkarskiego Turnieju Patriotycznego – Mundurowi dla Przemyśla 2021

Jakub Przerwa

5 000,00

334

BO28

Święto Osiedla „Rycerskie”

Bartłomiej Barczak

5 000,00

22

BO29

Kwietniki przy Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II

Monika Zapałowska

5 000,00

185

BO30

Święto Osiedla ,,Kmiecie"

Marcin Kowalski

5 000,00

581

 

Lista projektów, które realizowane będą przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku
 

KATEGORIA I 

Lp

Projekt Nr

Wnioskodawca

Kwota zadania

Opis zadania

1.

BO13 Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. ,,Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98

 

Henryk Łaskarzewski

394 000,00

Projekt zakłada budowę zadaszenia w formie namiotu pneumatycznego o wymiarach 60 m długości x 35 m szerokości
x 10 m wysokości. Projekt pozwoli na korzystanie z boiska typu Orlik znajdującego się przy ul. Dworskiego 98 w okresie zimowym oraz przy niesprzyjającej pogodzie. Projekt zwiększy atrakcyjność istniejącej już bazy sportowo-rekreacyjnej. 

2.

BO 01 Skate Park przy ul. 22 Stycznia

 

Monika Zapałowska   Greta Ostrowska

394 748,00

Projekt zakłada budowę skate parku przy ul. 22-go Stycznia jako nowego kultowego miejsca spotkań na terenie Przemyśla. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni betonowej oraz wyposażenie w urządzenia sportowe jak np. rank ramp, quarter pipe, funbox, grinbox, poręcze. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenu oraz popularyzację sportu wśród mieszkańców.

3.

BO14 Projekt
,,Bezpieczniejszy Przemyśl"

 

 

Rafał Kijanka

251 331,60

Projekt zakłada utworzenie sieci 30 zewnętrznych automatycznych defibrylatorów (AED- to aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK).  wraz ze skrzynkami wyposażonymi w klimatyzację oraz automatycznym systemem alarmowo- powiadającym o użyciu defibratora na terenie miasta Przemyśla. Zakłada się rozmieszczenie urządzeń  w miejscach o natężonym przepływie ludności tj. przystankach autobusowych, autobusach komunikacji miejskiej, placach, dworcach, skrzyżowaniach i obiektach sportowych.

4.

BO12 Budowa mostku na przepławce oraz ścieżki pieszo-rowerowej - 500 mb w stronę kapliczki na os. Kmiecie

Marcin Kowalski

Trwają konsultacje z Wnioskodawcą w sprawie ograniczenia zakresu rzeczowego zadania celem dostosowania do posiadanej kwoty

Projekt zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej -od przepławki w stronę os. Kmiecie - 500 mb wraz z budową mostku na przepławce. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności wycieczek rowerowych i popularyzację sportu i zdrowego trybu życia, a także poprawę walorów turystycznych miasta.

KATEGORIA II

Lp.

Nazwa zadania/Osiedle/Wnioskodawca

Wnioskowana kwota zadania

Opis zadania

1.

Umieszczenie na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zieleń miejską, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów.

Osiedle nr 1 ,,Stare Miasto"

Anna Grad Mizgała

31 450,00

Celem projektu jest umieszczenie
na terenie Osiedla Stare Miasto dodatkowych ławek wraz z donicami na zieleń miejską, do korzystania dla mieszkańców dzielnicy oraz turystów. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju życia kulturalno -społecznego dla mieszkańców osiedla i całej społeczności.

2.

Rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na Osiedlu Kmiecie.

Osiedle nr 2 ,,Kmiecie"

Marcin Kowalski

60 000,00

Celem projektu jest rozbudowa rekreacyjnej infrastruktury na  osiedlu Kmiecie – Przedszkole nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. Plac zabaw służyć będzie najmłodszym mieszkańcom Przemyśla w tym również wychowankom w/w instytucji. Projekt zakłada również montaż oświetlania na Orliku do piłki nożnej perzy SP nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi.

3.

Remont nawierzchni ul. Radosnej

Osiedle nr 3 ,,Warneńczyka"

Łucja Leja

34 000,00

Projekt zakłada remont nawierzchni ul. Radosnej. Celem proponowanego zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców, a także estetyki osiedla.

4.

Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Lipowica
w Przemyślu.

Osiedle nr 4 ,,Lipowica"

Piotr Krzeszowski

25 000,00

Projekt zakłada modernizację placu zabaw dla dzieci, budowę siłowni zewnętrznej oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się
do poprawy jakości życia mieszkańców, wpłynie pozytywnie na rozwój życia rekreacyjno- sportowo- społecznego oraz zaspokoi potrzeby społeczne.

5.

Interaktywne przejście dla pieszych na Osiedlu Salezjańskim.

Osiedle nr 5 ,,Salezjańskie"

Maciej Kamiński

50 000,00

Projekt zakłada budowę interaktywnego przejścia przy ul. Św. Jana Nepomucena- pomiędzy kościołem a szkołą. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

6.

Przebudowa ciągu pieszego – chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego
i miejsc postojowych.

Osiedle nr 6 ,,Kazanów"

Zdzisław Wierzbiński

73 000,00

Celem projektu jest przebudowa ciągu pieszego – chodnika po prawej stronie ulicy Opalińskiego i miejsc postojowych. Poprawa infrastruktury drogowej wpłynie znacząco i korzystnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

7.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego.

Osiedle nr 7 ,,Winna Góra"

Magdalena Jakobsche

25 000,00

Projekt zakłada budowę oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (budowa linii kablowej na dł. Ok. 160 m, 3 latarni nas łupach stalowych z oprawami LED. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców osiedla.

8.

Górka saneczkowa - Małpi Gaj
Osiedle nr 8 ,,Rogozińskiego"

Marek Kulpa

25 000,00

Projekt zakłada zagospodarowanie istniejącej górki położonej pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Focha,
a położonym poniżej boiskiem do piłki nożnej. Celem projektu jest budowa tzw. ,,Małpiego Gaju" - wyjątkowej atrakcji każdego placu zabaw (montaż zestawu sprawnościowego z kompletem drabinek, sieci lin do wspinaczki).

9.

Remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Racławickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów „zielonych” przylegających do parkingu.

Osiedle nr 9 ,,Krasińskiego"

Alicja Pilichowska

47 300,00

Projekt zakłada remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Racławickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizację terenów „zielonych” przylegających do parkingu poprzez instalację małej architektury (montaż ławek, stolików betonowych do szachów, piaskownicy itp.) Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz estetyki osiedla.

10.

Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Bohaterów Getta.

Osiedle nr 10 ,,Kopernika"

Grzegorz Panek

35 500,00

Projekt zakłada wykonanie dwóch dodatkowych latarni oświetleniowych, oznakowania poziomowego w biało-czerwone pasy oraz oznakowania pionowego na tablicach odblaskowych przy ul. Bohaterów Getta (SKATE PARK). Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

11.

Utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej.

Osiedle nr 11 ,,Lwowskie"

Elżbieta Cieplicka

32 500,00

Celem projektu jest utwardzenie terenu przy ulicy Przekopanej poprzez utwardzenie  terenu
i przebudowę infrastruktury instalacji oświetlenia drogowego oraz dodatkowe prace w obrębie wysepki skrzyżowania ulic Przejazdowa-Przekopana-Piaskowa. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców jak i pozytywnie wpłynie na wizerunek tej części miasta.

12.

Strefa aktywności fizycznej.
„Bakończyce.

Osiedle nr 12 ,,Bakończyce"

Kamil Niklewicz

59303,15

Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw Bakończyce poprzez montaż dodatkowej infrastruktury sportowej. Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej, integracji społecznej. Strefa aktywności fizycznej „Bakończyce” będzie miejscem ogólnie dostępnym, skierowanym do wszystkich mieszkańców z którego będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne. Modernizacja placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna sprawi, że dzieci, młodzież, społeczność lokalna oraz osoby niepełnosprawne otrzymają miejsce do spędzania czasu.

13.

Budowa instalacji oświetlenia drogowego ul. Rodzinnej

Osiedle nr 13 ,,Przemysława"

Henryk Hawryś

37380,00

Projekt zakłada budowę instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy oraz wszystkich osób z niej korzystających.

14.

Plac zabaw Sobótki

Osiedle nr 14 ,,Słowackiego"

Jolanta Walczak

24793,41

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw przy
ul. Sobótki. Miejsce to przyczynia się do budowania relacji i więzi rówieśniczej, pozwala na przyjemne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

15.

Remont chodnika przy ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola.

Osiedle nr 15 ,,Konopnickiej"

Danuta Baran

25 000,00

Projekt zakłada remont chodnika przy ul. Zyblikiewicza od
ul. W Pola.  Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej, która  wpłynie znacząco na bezpieczeństwo ruchu dla jej użytkowników oraz poprawi jakość życia mieszkańców osiedla.

16.

Rozbudowa placu zabaw przy
ul. Tuwima.

Osiedle nr 16 ,,Mickiewicza"

Krystian Bobala

24940,00

rojekt zakłada  rozbudowę placu zabaw przy ul. Tuwima. Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji społecznej wśród najmłodszych oraz mieszkańców miasta Przemyśla.

17.

Remont ul. Pasteura.

Osiedle nr 17 ,,Zielonka"

Stefan Bodnar

25 000,00

Poprawa zakłada wykonanie nakładki asfaltowej jezdni
o grubości 6 cm na odcinku ok. 400 m. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa estetyki osiedla.

18.

Remont istniejącej nawierzchni jezdni bocznej ulicy Bielskiego.

Osiedle nr 18 ,,Rycerskie"

Jerzy Giec

39 900,00

Projekt zakłada położenie nawierzchni asfaltowej na bocznych uliczkach domków położonych przy ul. Bielskiego. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wizerunku w tej części ulicy, ulepszenie infrastruktury miejskiej oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.

19.

Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji.

Osiedle nr 19 ,,Krakowskie"

Franciszek Siwarga

23 840,00

Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę  istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu i rekreacji.

20.

Remont nawierzchni jezdni drogi zlokalizowanej na działce 50 obr. 215 Przemyśl ( boczna
ul. Ofiar Katynia – Rejon ul. Wiarowej).

Osiedle nr 20 ,,Za Wiarem"

Jakub Przerwa

25 000,00

Projekt zakłada remont bitumicznej nawierzchni jezdni bocznej ul. Ofiar Katynia.  Realizacja  projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
i komfortu życia mieszkańców oraz na poprawę estetyki ulicy.

21.

Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny - Park zieleni

Osiedle nr 21 ,,Kruhel Wielki"

Tomasz Jaroch

25 000,00

Projekt zakłada zagospodarowanie placu wodnego POSiR oraz stadionu MKS „Polonia Przemyśl” poprzez stworzenie strefy wypoczynku i relaksu.  Realizacja zadania przyczyni się  do rozwoju rekreacyjno-sportowo-społecznego mieszkańców miasta.

 

KATEGORIA III

Lp.

Nazwa zadania/Wnioskodawca

Wnioskowana kwota zadania

Opis zadania

1.

Święto Osiedla „Kmiecie” - Marcin Kowalski

5 000,00

Celem projektu jest integracja społeczna wśród mieszkańców, promocja zdrowego trybu życia, profilaktyka zdrowia oraz promocja lokalnych artystów muzycznych. Święto Osiedla „Kmiecie” na stale wpisało się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta Przemyśla i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

2.

Organizacja Piłkarskiego Turnieju Patriotycznego – Mundurowi dla Przemyśla 2021 - Jakub Przerwa

5 000,00

Celem projektu jest promocja najpopularniejszego sportu jakim jest niewątpliwe piłka nożna. Wydarzenie ma na celu organizacje jednodniowego turnieju piłki nożnej połączonego z promocją postaw patriotycznych. Ważnym celem jest również aktywowanie dużej liczby dorosłych osób do udziału w zajęciach ruchowych, krzewienie miłości do Ojczyzny oraz sportowa rywalizacja FAIR-PLAY.

3.

II edycja. Turniej Przemyskich Skrzatów - Tomasz Jaroch

5 000,00

Celem projektu jest promowanie lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych w Przemyślu. Turniej ma na celu propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji społecznej wśród mieszkańców miasta Przemyśla, w szczególności wśród dzieci poprzez zmagania sportowe.

4.

Piknik Rodzinny – Święto Kazanowa - Zdzisław Wierzbiński

5 000,00

Celem projektu jest zaangażowanie mieszańców we wspólne spędzanie czasu, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połączone z zabawą. Piknik Rodzinny będzie wydarzeniem, które oprócz dostarczenia wrażeń artystycznych i sportowych, wpłynie na wzrost pozytywnego wizerunku Osiedla wśród mieszańców.

5.

„Konkurs talentów muzyczno-wokalnych” - Wioletta Pantuła

5 000,00

Projekt zakłada zorganizowanie konkursu talentów Celem projektu jest promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie artystycznej oraz promowanie aktywnego wypoczynku. Konkurs ma na celu popularyzację piękna w wierszach, muzyce i piosenkach.

6.

Dzień POSiRU i ulicy Mickiewicza - Mariusz Gamulczak

5 000,00

Projekt zakłada zorganizowanie turnieju sportowego obejmującego zawody w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i innych sportów zespołowych. Dodatkowo w ramach wydarzenia planuje się organizację wielu atrakcji dla mieszkańców takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, gry i konkursy z nagrodami. Celem projektu jest promowanie lokalnych stowarzyszeń sportowych i możliwość spędzenia wolnego czasu z rodziną. Wydarzenie ma na celu popularyzację zdrowego i sportowego trybu życia.

7.

Bookcrossing Przemyśl – czyli świadomy recykling! - Kamil Niklewicz

5 000,00

Celem projektu jest propagowanie idei bookcrossingu, czyli zachęcenie do czytania i jednocześnie umożliwienie korzystania z książek, zwłaszcza tym osobom, których nie stać na ich zakup. Wydarzenie ma na celu promocję ochrony środowiska, książki nie są wyrzucane, lecz dostają nowe życie.

8.

Rodzinny piknik z Ekologią - Jerzy Giec

5 000,00

Celem projektu  jest integracja społeczna wszystkich mieszkańców miasta. Rodzinny piknik z Ekologią
skierowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych. Piknik ma charakter kulturalny, sportowy i edukacyjny.
Potrzeba realizacji tego projektu jest bardzo duża ze względu na edukację w zakresie ekologii i jak należy dbać o nasze środowisko.

9.

Piknik z okazji „Dnia Dziecka” - Monika Jaworska

5 000,00

Celem projektu jest zorganizowanie pikniku z okazji święta najmłodszych w  naszym mieście. Zaproponowane przedsięwzięcie jest doskonałą ofertą dla rodzin z dziećmi z uwagi na możliwość integracji oraz zagospodarowania wolnego czasu. W ramach projektu przewidziane będą gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, rozgrywki sportowe oraz inne atrakcje przewidziane dla uczestników wydarzenia.

10.

Przemyski Dzień Sportu - Marcin Kowalski

5 000,00

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży, promocja sportu i zdrowego trybu życia. Przemyski  Dzień Sportu planowany jest na zakończenie roku szkolnego2020/2021 na terenie parkingu na dolnej stacji wyciągu narciarskiego. Zaproponowane przedsięwzięcie jest doskonałą ofertą dla rodzin z dziećmi z uwagi na możliwość integracji oraz zagospodarowania wolnego czasu. W ramach zadania przewiduje się organizację konkursów i zawodów sportowych.

11.

Święto Osiedla ,,Warneńczyka" - Bartłomiej Barczak

5 000,00

Projekt zakłada zorganizowanie wydarzenia pt. ,,Święto Osiedla Warneńczyka". Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja mieszkańców osiedla. W ramach projektu przewidziane będą gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, rozgrywki sportowe oraz inne atrakcje przewidziane dla uczestników wydarzenia.

12.

Kwietniki przy Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II - Monika Zapałowska

3 800,00

Projekt zakłada ukwiecenie pasa zieleni pomiędzy ścieżką rowerową oraz deptakiem przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II. Celem projektu zwiększenie atrakcyjności i estetyki terenu.

 
Wersja XML