Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa boiska przy POSiRze zakończona!

Zakończyły się prace przy kolejnej inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2020 rok. Tym razem jest to boisko wielofunkcyjne przy Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Koszt przedsięwzięcia to 529 433,25 zł.

Projekt boiska wielofunkcyjnego był jednym ze zwycięskich projektów w ubiegłorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla w kategorii I, uzyskał 1008 głosów mieszkańców. Teren POSiR-u jest miejscem bardzo atrakcyjnym pod względem położenia jak i dostępności dla wszystkich mieszkańców miasta, co pozwoli na to, aby swój czas wolny mogli tu spędzać rodzice z dziećmi, młodzież jak i seniorzy. Wybudowanie boisk na tym terenie będzie dodatkową atrakcją dla stowarzyszeń sportowych oraz szkół, które często nie mają dostępu do tego typu obiektów.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28x47 m o nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej, przepuszczalnej obejmuje:

Zamontowane zostały także urządzenia wyposażenia poszczególnych boisk oraz piłko chwyty. Wykonane zostało utwardzenie terenu – chodnik z kostki betonowej, a także zamontowane zostało odwodnienie linowe z odprowadzeniem wód deszczowych i opadowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Powstała także altana o konstrukcji drewnianej na planie sześcioboku z dachem wielospadowym  o powierzchni zabudowy 35,00 m2.

Wykonawcą inwestycji była firma GoldenSport Michał Nowacki.

Widok na boisko

 

 

Wersja XML