Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację na terenie miasta Przemyśla w 2021 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” i zaprasza do składania ofert zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 417/2020 z dnia 3 listopada 2020r.

PDFZarządzenie Nr 417/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację na terenie miasta Przemyśla w 2021 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.
 

 

Wersja XML