Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza internetowa zbiórka publiczna ”KWESTA 2020”

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy w mieście Przemyślu oraz powiecie przemyskim, jak również wzrastającej liczby osób zakażonych i tym samym bardzo ograniczoną liczbą kwestarzy odwołana została doroczna akcja pn. ”KWESTA 2020” przed przemyskim cmentarzami i cmentarzami w poszczególnych gminach Powiatu Przemyskiego, która miała się odbyć 1 listopada 2020 r.

 

 

W zamian Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu otworzyło internetową zbiórkę na konserwację nagrobków i grobowców przemyskich cmentarzy i cmentarzy w poszczególnych gminach powiatu przemyskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć ów szczytny cel.

 

Zbiórka trać będzie od  30 października do 30 grudnia br.

 

Pieniądze można wpłacać na subkonto bankowe:

Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu (Rynek 5, 37-700 Przemyśl)

 PKO SA 10124025681111001096425300
(z dopiskiem na konserwację  nagrobka z jakiej miejscowości).

 

 

 

 

W najbliższy piątek, 30 października ruszy także zbiórka publiczna "KWESTA 2020" na portalu zbiórka.pl - zachęcamy do każdego, nawet symbolicznego wsparcia akcji.

 

Brak opisu obrazka

 

Ze środków z „Kwesty 2019” oraz własnych towarzystwa, jak i sponsorów w 2020 r. TPPiR wykonało konserwację:

 

 

W 2021-2022 roku Towarzystwo planuje podjąć się konserwacji:

 

Brak opisu obrazka

publikacja: Agata Czereba

Wersja XML