Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce ruszą prace budowlane w podziemnej trasie turystycznej

14 października br. odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy inwestycji rozpoczynającej się w przemyskich podziemiach. Do końca maja (planowany termin kończenia prac) firma Usługi Ogólnobudowlane „Kontur” Bogusław Majchrowicz dokona m.in. adaptacji 6 pomieszczeń pod budynkiem Rynek 1, które do tej pory nie były zagospodarowane, wybuduje dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zbuduje łącznik do budynku Rynek 9, dokona zabezpieczenia i adaptacji kolejnego odcinka XVII – wiecznego kolektora sanitarnego, który wchodzi w skład trasy.

Przekazanie placu budowy odbyło się z udziałem przedstawicieli wykonawcy firmy Usługi Ogólnobudowlane „Kontur” Bogusław Majchrowicz, a także służb i spółek, z którymi niezbędne uzgodnienia podczas wykonywanych prac budowlanych.

Członkowie rady budowy przed wejściem ewakuacyjnym w Rynku

W sześciu dotąd nie udostępnianych odwiedzającym pomieszczeniach pod głównym budynkiem Urzędu Miejskiego, gdzie zaczyna się przemyska trasa podziemna, naprawione zostaną fragmenty murów, obniżone posadzki, oczyszczone zostaną ściany i stropy, powstaną także schody ułatwiające komunikację, a także zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna, wentylacja mechaniczna i instalacja ciepła technologicznego.

Pomieszczenie w podziemiach przed przebudową, ceglane mury

jedno z pomieszczeń przed przebudową

ceglany mur z łukowym sklepieniem

Wyjście ewakuacyjne będzie miało kształt żelbetowej klatki schodowej, która powstanie po przebiciu sklepienia, pracach rozbiórkowych i usunięciu gruzu i ziemi.

widok na stare schody

Łącznik do budynku Rynek 9 (od obecnie istniejącego wejścia B) będzie miał około 30 metrów długości. Jego 4,5 metrowy fragment stanowić będzie zabytkowy kolektor sanitarny i tu również powstanie nowa instalacja elektryczna i wentylacja mechaniczna.

Członkowie rady budowy przed wejściem do kolektora w podziemiach

Dodatkowo przeprowadzone zostaną prace odświeżające w części piwnic, które już były udostępniane zwiedzającym. Powstanie tutaj także nowa instalacja elektryczna, przygotowana już pod przyszłe zagospodarowanie piwnic.

Członkowie rady budowy przed wejściem do kolektora w podziemiach

Przewidywany termin realizacji prac budowlanych to 31 maja 2021, a wartość umowy wynosi 1 971 726,90 zł.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej.


Rozpoczynające się prace to pierwsza, budowlana część większego projektu, którego kolejnym etapem będzie zagospodarowanie przemyskiej trasy podziemnej.

Całkowita wartość projektu: 13 052 469,76 zł

Dofinansowanie: 8 726 313,37 zł

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl ma wartość 9 246 840,85 zł, a dofinansowanie wynosi 6 935 130,57 zł

Zakres rzeczowy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Podziemna Trasa Turystyczna w budynkach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej - przebudowa i remont piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszczeń budynku ul. Serbańska 7 do potrzeb aranżacji Podziemnej Trasy Turystycznej z wykonaniem przebicia w ścianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serbańska 7, wymiana pokrycia dachu połaci frontowej budynku Rynek 9, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych z aplikacjami/filmami.

Całkowita wartość: 3 805 628,91 zł

Dofinansowanie: 1 791 182,80 zł

 

Wersja XML