Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wkrótce ruszą prace budowlane w podziemnej trasie turystycznej

14 października br. odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy inwestycji rozpoczynającej się w przemyskich podziemiach. Do końca maja (planowany termin kończenia prac) firma Usługi Ogólnobudowlane „Kontur” Bogusław Majchrowicz dokona m.in. adaptacji 6 pomieszczeń pod budynkiem Rynek 1, które do tej pory nie były zagospodarowane, wybuduje dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zbuduje łącznik do budynku Rynek 9, dokona zabezpieczenia i adaptacji kolejnego odcinka XVII – wiecznego kolektora sanitarnego, który wchodzi w skład trasy.

Przekazanie placu budowy odbyło się z udziałem przedstawicieli wykonawcy firmy Usługi Ogólnobudowlane „Kontur” Bogusław Majchrowicz, a także służb i spółek, z którymi niezbędne uzgodnienia podczas wykonywanych prac budowlanych.

Brak opisu obrazka

W sześciu dotąd nie udostępnianych odwiedzającym pomieszczeniach pod głównym budynkiem Urzędu Miejskiego, gdzie zaczyna się przemyska trasa podziemna, naprawione zostaną fragmenty murów, obniżone posadzki, oczyszczone zostaną ściany i stropy, powstaną także schody ułatwiające komunikację, a także zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna, wentylacja mechaniczna i instalacja ciepła technologicznego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wyjście ewakuacyjne będzie miało kształt żelbetowej klatki schodowej, która powstanie po przebiciu sklepienia, pracach rozbiórkowych i usunięciu gruzu i ziemi.

Brak opisu obrazka

Łącznik do budynku Rynek 9 (od obecnie istniejącego wejścia B) będzie miał około 30 metrów długości. Jego 4,5 metrowy fragment stanowić będzie zabytkowy kolektor sanitarny i tu również powstanie nowa instalacja elektryczna i wentylacja mechaniczna.

Brak opisu obrazka

Dodatkowo przeprowadzone zostaną prace odświeżające w części piwnic, które już były udostępniane zwiedzającym. Powstanie tutaj także nowa instalacja elektryczna, przygotowana już pod przyszłe zagospodarowanie piwnic.

Brak opisu obrazka

Przewidywany termin realizacji prac budowlanych to 31 maja 2021, a wartość umowy wynosi 1 971 726,90 zł.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej.


Rozpoczynające się prace to pierwsza, budowlana część większego projektu, którego kolejnym etapem będzie zagospodarowanie przemyskiej trasy podziemnej.

Całkowita wartość projektu: 13 052 469,76 zł

Dofinansowanie: 8 726 313,37 zł

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl ma wartość 9 246 840,85 zł, a dofinansowanie wynosi 6 935 130,57 zł

Zakres rzeczowy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Podziemna Trasa Turystyczna w budynkach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej - przebudowa i remont piwnic budynku Rynek 9 oraz wybranych pomieszczeń budynku ul. Serbańska 7 do potrzeb aranżacji Podziemnej Trasy Turystycznej z wykonaniem przebicia w ścianie fundamentowej budynku Rynek 9, remont elewacji frontowych budynków Rynek 9 i Serbańska 7, wymiana pokrycia dachu połaci frontowej budynku Rynek 9, przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych z aplikacjami/filmami.

Całkowita wartość: 3 805 628,91 zł

Dofinansowanie: 1 791 182,80 zł

 

Wersja XML