Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inkubator pomysłów – nowatorskie rozwiązania dotyczące włączenia społecznego

Jak sprawić, by osoby z różnych powodów wykluczone z życia społecznego stały się jego uczestnikami? Jak wyrównać szanse? Jak pomóc odnajdywać się w społeczności i włączyć w jej tworzenie? Do 26 października trwa nabór do Inkubatora pomysłów, gdzie można zgłaszać skuteczne rozwiązania tych kwestii. 

Inkubator pomysłów to projekt wspierający oddolnie tworzonych innowacji społecznych, skierowanych do osób z doświadczających wykluczenia (ze względu na niepełnosprawność, chorobę, wiek, pochodzenie itd.), ich opiekunów oraz aktywistów i organizacji zajmujących się włączeniem społecznym. Inkubator pomysłów to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Stocznia i Gminy Miasta Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni).

Pomysłodawcy najlepszych rozwiązań otrzymają wsparcie merytoryczne w ich opracowaniu oraz grant (ok 40 000 złotych) na przetestowanie ich działania.

W trwającym naborze może wziąć udział każdy – osoby fizyczne, grupy nieformalne, różnego rodzaju instytucje i firmy. Pomysły można zgłaszać przez formularz dostępny na stronie https://inkubatorpomyslow.org.pl/ , na której  znajdują się najważniejsze informacje o inkubatorze pomysłów.

Wersja XML