Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Podkarpackie Forum Obywatelskie

Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego organizuje „V Podkarpackie Forum Obywatelskie”, które odbędzie się 24 października 2020 r. o godzinie 9:00, w formie wideokonferencji.

Podkarpackie Forum Obywatelskie to cykliczne wydarzenie, które stanowi platformę wymiany informacji, doświadczeń i przyszłych kierunków działania z myślą o społeczeństwie obywatelskim. Forum jest również doskonałą okazją do dyskusji oraz służy motywowaniu  do podejmowania wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów.

Głównym tematem obrad będzie współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w ramach „Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” realizowanego przez Narodowy Instytutu Wolności. Podczas forum odbędą się również szkolenia pt. „RODO w mojej organizacji” oraz „Jak rozliczyć się przez rezultat”.

Transmisja Forum dostępna będzie za pośrednictwem serwisu YouTube, poprzez główną stroną internetową samorządu województwa podkarpackiego Link do stronu głównej (zakładka: Biuro Prasowe /Transmisje). Wszelkie informacje przedmiotowego wydarzenia znajdują się na stronie Link do ngo.podkarpackie.pl

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

WRAZ Z RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

SERDECZNIE ZAPRASZA

NA

„V PODKARPACKIE FORUM OBYWATELSKIE”

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

24 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

O GODZINIE 9.00,

W FORMIE WIDEOKONFERENCJI

 

Transmisja Forum dostępna będzie za pośrednictwem serwisu YouTube, poprzez główną stroną internetową samorządu województwa podkarpackiego www.podkarpackie.pl (zakładka: Biuro Prasowe/Transmisje)

Kontakt organizacyjny: Kancelaria Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie e-mail: . tel. 17 747 63 14.

Roboczy program

9:00 - Przywitanie uczestników wideokonferencji /internautów - Pan Tomasz Wasielewski, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

9:10 - Otwarcie Forum i słowo wstępne - Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

9:20 - Wystąpienie - Pan Maciej Kunysz, Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

9:30 - Wystąpienia zaproszonych gości

Wystąpienia prelegentów:

10:00 - Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 oraz Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030 - Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

10:45 - Dyskusja uczestników Forum/ pytania ze strony internautów - moderowanie Pan Tomasz Wasielewski;

11:15 - Szkolenie „Jak rozliczyć się przez rezultat" - Pan Artur Gluziński

13:15- Przerwa

13:30- Szkolenie „RODO w mojej organizacji" - Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko

14:30- Podsumowanie i zakończenie Forum
 

Wersja XML