Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Radą Seniorów

9 października br. Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun spotkał się z przedstawicielkami przemyskiej Rady Seniorów. Była to okazja to przedyskutowania pomysłu utworzenia Klubu Seniora, ale także niejako kontynuacja obchodzonego kilka dni temu w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego Dnia Seniora.

Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu, którym było wręczenie przez Prezydenta podziękowań  "za aktywne działania oraz współpracę z Samorządem Miasta Przemyśla przy realizacji licznych przedsięwzięć, zwłaszcza z zakresu spraw społecznych" dwóm Paniom: Bogumile Walickiej - Lechowicz, byłej Przewodniczącej Rady Seniorów I kadencji oraz Elżbiecie Grodeckiej Sekretarzowi Rady Seniorów poprzedniej kadencji. Członkinie Rady Seniorów poza działalnością w Radzie były zaangażowane m.in. w pracę nad powstaniem "Informatora Przemyskiego Seniora". Ze swojej strony przedstawicielki Rady podziękowały za długoletnią współpracę Danucie Wiech Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, która również była obecna na spotkaniu.

Brak opisu obrazka

Przewodnicząca Rady Seniorów II kadencji Anna Hayder przedstawiła Prezydentowi propozycję utworzenia przy współpracy z samorządem Klubu Seniora. Pomysł ten ma szanse urzeczywistnienia w ramach jednego z wielu projektów przygotowywanych przez przemyski samorząd i zgłaszanych do Programu Rozwoju Lokalnego, który będzie finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ten wstępny projekt nosi nazwę Centrum Aktywizacji Społecznej i przewiduje utworzenie siedziby wykorzystywanej przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, UKS-y i inne organizacje działające na rzecz aktywizacji mieszkańców, w tym między innymi przez Radę Seniorów.

Brak opisu obrazka

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML