Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy online, w ramach Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2022.

                                                                                 

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Podkarpacki organizuje 3 konkursy online, w ramach Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017- 2022, Priorytet 2, Schemat 2C.

Adresatami konkursów są dzieci i młodzież, osoby dorosłe  zamieszkujące  teren województwa podkarpackiego oraz polska mniejszość narodowa zamieszkująca teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. Celem ww. konkursów jest przekazanie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże – granice Polski, czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych.  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ww. inicjatywie.

Wersja XML