Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa hala sportowa przy I LO oficjalnie otwarta. Patronuje jej Edward Lech.

Uroczyste otwarcie Centrum Rozwoju Badmintona przy I Liceum Ogólnokształcącym miało nastąpić już w kwietniu, niestety plany dyrekcji szkoły pokrzyżowała epidemia koronawirusa. To przesunięcie w czasie nie osłabiło jednak wagi tego wydarzenia dla społeczności szkolnej, sportowców uprawiających badmintona i mieszkańców Przemyśla. Inauguracja odbyła się 25 września z udziałem wielu znamienitych gości i była połączona z nadaniem imienia hali sportowej. Patronuje jej Edward Lech - nauczyciel wychowania fizycznego, sędzia sportowy, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Wśród gości, którzy zgromadzili się w nowo wybudowanej hali sportowej znaleźli się: Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Bernadeta Jasińska - Kierownik Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Robert Choma były Prezydent Miasta, a obecnie Prezes PGE Obrót S.A., przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Przemyski samorząd reprezentował Prezydent Wojciech Bakun wraz ze swoim Zastępcą Bogusławem Świeżym, Sekretarzem Miasta Dariuszem Łapą, a także Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Kamiński oraz Wiceprzewodniczący Robert Bal i Janusz Zapotocki, a także wiele innych osób, które na różnych etapach inwestycji wspierały ją. 

Brak opisu obrazka

Dyrektor I Liceum Tomasz Dziumak witając zgromadzonych przypomniał długą historię idei powstania nowej hali sportowej przy I Liceum, sięgającą roku 2008 i szereg osób, dzięki którym pomysł jej budowy się urzeczywistnił: - Z tego miejsca chcę gorąco podziękować wszystkim tym, którzy na tej długiej drodze od 2008 roku do dzisiaj, wspierali, pomagali, przeznaczali środki, zabiegali o wsparcie u różnych osób i instytucji. Dzięki nim mamy to wspaniałe dzieło, które będzie służyć naszej młodzieży. 

Nawiązując do historii szkoły, przypomniał o dwóch najważniejszych datach w jej dziejach: roku 1628 kiedy zaczęła ona funkcjonować w budynku przy Placu Czackiego w pobliżu kościoła oo. Jezuitów oraz o roku 1895, kiedy zostaje oddany obecny budynek I Liceum Ogólnokształcącego  - Myślę, że kolejną ważną datą w naszej historii, 125 lat później, jest rok 2020 i oddanie tej pięknej sali. Piszemy nową historię szkoły. 

Brak opisu obrazka

Prezydent Wojciech Bakun zwrócił uwagę na to jak wiele osób było zaangażowanych w proces inwestycyjny, życzliwie wspierając go na każdym etapie: - Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę, aby ta sala mogła powstać. Jestem przekonany, że ta sala - Centrum Rozwoju Badmintona - będzie służyć nie tylko młodzieży z I Liceum, ale także przyczyni się do propagowania badmintona, a przez to promocję naszego miasta.

Brak opisu obrazka

Zarówno Dyrektor Tomasz Dziumak, jak i Prezydent Wojciech Bakun podkreślali rolę ambasadora Centrum Rozwoju Badmintona, którym był ówczesny Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Podziękowania od niego, jak i własne przekazał Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Nie zabrakło także kilku słów refleksji ze strony Prezydenta Miasta, który podejmował w 2017 roku decyzję o budowie nowej hali sportowej przy I Liceum, Roberta Chomy.

Wszystkie te osoby zostały poproszone o symboliczne przecięcie wstęgi na nowej inwestycji, a tym samym jej przekazanie młodzieży. 

Brak opisu obrazka

Wśród gości znaleźli się także członkowie rodziny Edwarda Lecha, który stał się w tym dniu patronem hali sportowej przy I Liceum. Świadczy o tym tablica pamiątkowa zaprojektowana przez artystę plastyka Mariana Szajdę, którą odsłoniła m.in. wnuczka profesora przemyskiego Gimnazjum Nr I im. Juliusza Słowackiego. Dodajmy, że pomysł nadania imienia Edwarda Lecha wypłynął z grona absolwentów tej najszacowniejszej z przemyskich szkół - roczników 1958 i 1962.

Brak opisu obrazka


Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu powstawało od stycznia 2018, a wartość całej inwestycji zamknęła się kwotą 7.740.411,98 zł w tym dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 3.107.700,00 zł, a z budżetu Miasta Przemyśla przekazano 4.632.711,98 zł. Odnowiona została także cześć elewacji szkoły, pięknie wkomponowana we wnętrze hali. Na ten cel wydane zostało 65.319,30 zł, w tym 20.000,00 zł otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków, a 10.000 od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Hala sportowa - Centrum Rozwoju Badmintona ma szerokość 20, 10 m i długość 33, 90 m i może zostać podzielona na trzy niezależne sektory - może na niej zostać wydzielone np. 6 niezależnych boisk do rozgrywek badmintona. Imponująca jest także wysokość obiektu, niezbędna do rozgrywania w niej meczów badmintona i wynosi 15, 20 m.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML