Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Start Zawodowy Młodych

Jeszcze do 30 września można skorzystać z  bezpłatnego wsparcia w ramach projektu pn. Start Zawodowy Młodych skierowanego do kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe. Projekt jest realizowany przez firmę LEX SPECIALIS Sp. z o.o. w partnerstwie z HOG Polska Jakub Gibała.

Do projektu przyjmowane są kobiety i mężczyźni:

Uczestnikom projektu zapewniamy:

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Plakat akcji strat zawodowy młodych z informacjami o zasadach udziału

Wersja XML