Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO28 - Święto Osiedla „Rycerskie”

Wnioskodawca: Bartłomiej Barczak

Opis zadania


Projekt zakłada zorganizowanie pikniku dla mieszkańców na terenie osiedla ,,Rycerskie". Celem projektu jest integracja mieszkańców Osiedla, dzięki temu pozytywnie wpłynie na społeczność w zakresie aktywności fizycznej, profilaktyki zdrowia oraz pożytecznego spędzenia wspólnego czasu.


Kwota zadania: 5000,00 zł


 

Wersja XML