Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO20 - Dzień POSiRU i ulicy Mickiewicza

Wnioskodawca: Mariusz Gamulczak

Opis zadania


Projekt zakłada zorganizowanie turnieju sportowego obejmującego zawody w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i innych sportów zespołowych. Dodatkowo w ramach wydarzenia planuje się organizację wielu atrakcji dla mieszkańców takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, gry i konkursy z nagrodami. Celem projektu jest promowanie lokalnych stowarzyszeń sportowych i możliwość spędzenia wolnego czasu z rodziną. Wydarzenie ma na celu popularyzację zdrowego i sportowego trybu życia.


Kwota zadania: 5000,00 zł


 

Wersja XML