Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO10 - Zmalujmy coś razem !

Wnioskodawca: Małgorzata Sztolf

Opis zadania


Celem projektu jest stworzenie muralu, który będzie zdobił przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulicy Borelowskiego, Krasińskiego i Focha. Poza poprawą estetyki przestrzeni publicznej realizacja projektu może pozytywnie wpłynąć na integrację społeczności lokalnej oraz wzmocnienie więzi sąsiedzkich. Projekt zakłada wielopokoleniową współpracę mieszkańców.


Kwota zadania: 5000,00 zł


 

Wersja XML