Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO09 - Piknik rodzinny

Wnioskodawca: Małgorzata Sztolf

Opis zadania


Projekt zakłada zorganizowanie pikniku dla mieszkańców na terenie osiedla Kazanów. Celem projektu jest wzajemna integracja, wzmocnienie więzi sąsiedzkich i przyjaźni. Wydarzenie ma na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy, wartościowych rozmów a także sportowej rywalizacji.


Kwota zadania: 5000,00 zł


 

Wersja XML