Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO05 - Siatkarski Turniej Pokoleń

Wnioskodawca: Bartłomiej Barszczak

Opis zadania


Celem projektu jest organizacja turnieju mini piłki siatkowej oraz piłki siatkowej w kategorii rodzinnej oraz tzw. ,,dzikich drużyn". Turniej ma na celu edukację, aktywizację sportową mieszkańców, profilaktykę prozdrowotną i pobudzenie świadomości dotyczącej zdrowego trybu życia.


Kwota zadania: 5000,00 zł


 

Wersja XML