Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO02 - Święto Osiedla ,,Warneńczyka"

Wnioskodawca: Bartłomiej Barczak

Opis zadania


Projekt zakłada zorganizowanie wydarzenia pt. ,,Święto Osiedla Warneńczyka". Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja mieszkańców osiedla. W ramach projektu przewidziane będą gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, rozgrywki sportowe oraz inne atrakcje przewidziane dla uczestników wydarzenia.


Kwota zadania: 5000,00 zł


 

Wersja XML