Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO09 - Park aktywności fizycznej

Wnioskodawca: Ewa Matys

Opis zadania


Projekt zakłada budowę parku aktywności fizycznej przy ul. Armii Krajowej w Przemyślu - Park na Lipowicy. W ramach projektu planuje się wybudowanie skate parku wraz z wyposażeniem, ścianki wspinaczkowej wraz z nawierzchnią, a także małą architekturę jak ławki, kosze na śmieci, tablicę regulaminową. Zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności parku wśród mieszkańców i turystów.


Kwota zadania: 400 000,00 zł


 

Wersja XML