Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO01 - Skate Park przy ul. 22 Stycznia

Wnioskodawca: Monika Zapałowska, Greta Ostrowska

Opis zadania


Projekt zakłada budowę skate parku przy ul. 22-go Stycznia jako nowego kultowego miejsca spotkań na terenie Przemyśla. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni betonowej oraz wyposażenie w urządzenia sportowe jak np. rank ramp, quarter pipe, funbox, grinbox, poręcze. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenu oraz popularyzację sportu wśród mieszkańców.


Kwota zadania: 394 748,00 zł


 

 

Wersja XML