Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO23 - Plac zabaw ,,Wilcze"

Wnioskodawca: Wioletta Ochalska

Opis zadania


Projekt zakłada budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Osiedlu Konopnickiej. Miejsce to przyczynia się do budowania relacji i więzi rówieśniczej zwłaszcza wśród dzieci, a także pozwala na przyjemne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.


Kwota zadania:24983,54 zł


Teren: Osiedle Nr 15 ,,Konopnickiej"

 

Wersja XML