Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO20 - Strefa aktywności fizycznej „Bakończyce”

Wnioskodawca: Kamil Niklewicz

Opis zadania


Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw Bakończyce poprzez montaż dodatkowej infrastruktury sportowej. Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej, integracji społecznej.. Strefa aktywności fizycznej „Bakończyce” będzie miejscem ogólnie dostępnym, skierowanym do wszystkich mieszkańców z którego będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne. Modernizacja placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna sprawi, że dzieci, młodzież, społeczność lokalna oraz osoby niepełnosprawne otrzymają miejsce do spędzania czasu. 


Kwota zadania: 59303,15 zł


Teren: Osiedle Nr 12 “Łukasińskiego”

 

Wersja XML