Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO14 - Remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Racławickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizacja terenów „zielonych” przylegających do parkingu.

Wnioskodawca: Alicja Pilichowska

Opis zadania


Projekt zakłada remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ul. Racławickiej i Krasińskiego 16 oraz modernizację terenów „zielonych” przylegających do parkingu poprzez instalację małej architektury (montaż ławek, stolików betonowych do szachów, piaskownicy itp.) Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz estetyki osiedla.


Kwota zadania: 47300,00 zł

Teren: Osiedle Nr 9 “Krasińskiego”

 

Wersja XML