Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO11- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Żółkiewskiego.

Wnioskodawca: Magdalena Jakobsche

Opis zadania


Projekt zakłada budowę oświetlenia na ul. Żółkiewskiego (budowa linii kablowej na dł. Ok. 160 m, 3 latarni nas łupach stalowych z oprawami LED. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców osiedla.


Kwota zadania: 25000,00 zł


Teren: Osiedle Nr 7 “Winna Góra”

 

Wersja XML