Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO01 - Zielone podwórko Starego Miasta

Wnioskodawca: Mirosław Majkowski

Opis Zadania


Celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni wypełnionej projektowaną zielenią, elementami małej architektury oraz placu zabaw dla mieszkańców Starówki. Proponowana inwestycja planowana jest w podwórku przy ulicach Osińskich i Władycze.


Kwota zadania: 40000,00 zł


Teren: Osiedle Nr 1 “Stare Miasto”

Wersja XML