Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mieszkańcy poznawali ideę Smart Safe City

Po spotkaniu z urzędnikami odpowiedzialnymi za różne dziedziny życia w Przemyślu, w ramach projektu „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City” odbyły się warsztaty skierowane bezpośrednio do najważniejszych beneficjentów realizowanego w naszym mieście pomysłu bezpiecznego miasta, czyli do mieszkańców. W ciągu dwudniowego (17-18 września) szkolenia przedstawiciele przemyskich osiedli i stowarzyszeń zapoznawali się z ideą inteligentnego miasta, dzieląc się także swoimi spostrzeżeniami, pomysłami oraz oczekiwaniami.

Z racji innego grona odbiorców niż podczas poprzedniej edycji warsztatów, spotkanie pogłębione było o przybliżenie uczestnikom samej idei smart city, pojęcia znanego coraz szerzej, ale często rozumianego zbyt stereotypowo przez pryzmat technologii. W krótkim wykładzie z rozwiązaniami i dobrymi praktykami zapoznał uczestników Szymon Ciupa ekspert z z firmy SmartFactor prowadzącej warsztaty. Część teoretyczną i praktyczną, podzieloną jak poprzednio na kilka obszarów związanych z ze złożoną problematyką bezpieczeństwa w mieście poprowadził Sergiusz Parszowski oraz Anna Marczuk.

Brak opisu obrazka

- Projekt zakłada diagnozę Miasta Przemyśla pod względem bezpieczeństwa, a jej głównym elementem będzie raport z audytu bezpieczeństwa - rozumianego bardzo szeroko. Nie tylko poprzez działania policji, czy straży miejskiej, ale także na przykład poprzez bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Dzisiejsze warsztaty służą między innymi temu, abyśmy mogli przeprowadzić tę analizę i zaproponować rekomendacje do wprowadzenia w życie konkretnych rozwiązań na przyszłość. Wierzymy w moc partycypacji, dlatego Państwa głos jest niezbędny w tej analizie - wprowadził uczestników szkolenia w jego tematykę Sergiusz Parszowski.

Brak opisu obrazka

Przypomnijmy, że pod pojęciem bezpiecznego inteligentnego miasta kryją się obszary:

Konkurs „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” w ramach, którego realizowany jest przemyski projekt pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City” ma na celu kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

 

Wersja XML