Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawsze gOTowi! Przemyscy Terytorialsi szkolili się pod czujnym okiem strażaków

Wsparcie służb ratunkowych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej to przedsięwzięcia należące do szkolenia z reagowania kryzysowego i wsparcia systemu pozamilitarnego, które w ubiegłą sobotę realizowali żołnierze 2. miejskiej kompanii przemyskiej, wchodzącej w skład 34. Batalionu Lekkiej Piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Brak opisu obrazka

 

Zajęcia prowadzone były w stałym rejonie odpowiedzialności kompanii z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

 

Brak opisu obrazka


W dniach 12 - 13 września w Przemyślu oraz Gminie Przemyśl odbyły się wspólne zajęcia z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu z zakresu reagowania kryzysowego. Przemyska kompania z 34. Batalionu Lekkiej Piechoty w sobotę, 12 września zrealizowała zagadnienia z ratownictwa technicznego i ewakuacji rannych z akwenów wodnych. W dalszej części szkolenia żołnierze pod czujnym okiem instruktorów z PSP doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia oraz wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

 

 

źródło/zdjęcia:

ppor. Maciej J. Szeremeta

z-ca dowódcy 2 kompanii / rzecznik prasowy

34. batalion lekkiej piechoty w Jarosławiu

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie JW. 5445

Wersja XML