Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niech Plac Rybi się ożywi! - Interaktywny model 3D wraz z ankietą - podsumowanie kolejnego etapu konsultacji

Od 8 czerwca do 31 sierpnia br. na naszej stronie internetowej www.przemysl.pl – dostępny był interaktywny model 3D wraz z ankietą. Stanowiły one integralną część kolejnego etapu konsultacji społecznych pn. „Niech Plac Rybi się ożywi!”, prowadzonych od października ubiegłego roku przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla. Główną ideą owej techniki konsultacji było zebranie opinii na temat wybranych zagadnień i propozycji konkretnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzeni Placu Rybiego.

 

Trójwymiarowy model pozwolił przedstawić mieszkańcom miasta atrakcyjne wizualnie, łatwe do zrozumienia, propozycje kształtowania przestrzeni Placu Rybiego. Można było go oglądać z różnych perspektyw, by zaraz potem przejść do jego kolejnych wariantów. Sposób poruszanie się po modelu został przedstawiony na załączonym w publikacji filmie instruktażowym.

 

Dodatkowo aplikację wyposażono w ankietę, w której mieszkańcy mogli wyrazić swoje potrzeby i pomysły w zakresie zagospodarowania Placu Rybiego a także opinie na temat przygotowanych propozycji zmian przestrzeni (zaprezentowanych na modelu).

 

Ankietę wypełniło 138 osób. (83 mężczyzn i 55 kobiety) - w tym najwięcej osób w wieku 19-29 lat (39 osób) oraz 30-39 lat (37 osób).

Spośród wszystkich ankietowanych - 115 osób to mieszkańcy Przemyśla.

 

Brak opisu obrazka

 

Na pytania dotyczące sposobu zagospodarowania Skweru Wyszehradzkiego ze schronem przeciwlotniczym, zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za:

 

Na pytania dotyczące Placu miejskiego z parkingiem większość ankietowanych wskazała:

 

Brak opisu obrazka

 

Pośród przedstawionych na modelu przestrzennym wariantów w zakresie zabudowy:

 

Brak opisu obrazka

 

Zdecydowana większość ankietowanych wybrała jako dominującą funkcję dla ewentualnej zabudowy od ul. Jagiellońskiej funkcję gastronomiczną (53 głosy).

Dodatkowe propozycje:

 

Na pytanie dotyczące preferowanego charakteru ewentualnej zabudowy, która mogłaby powstać przy ulicy Rybiej i Ratuszowej, największa liczba ankietowanych wybrała funkcję gastronomiczną (62 osoby) i handel żywnością (38 osób) oraz dodatkowe propozycje:

 

Mieszkańcy biorący udział w ankiecie chętnie przedstawiali także własne pomysły dla obszaru placu miejskiego. Wśród nich znalazły się m.in.:

 

Na pytania dotyczące całości obszaru:

Pojawiły się także indywidualne propozycje, m.in.:

 

Brak opisu obrazka

 

75 osób zdecydowało się odpowiedzieć na pytanie otwarte: „Co powinno pojawić się na Placu Rybim, aby było to miejsce, w którym chciałby Pan/i przebywać i spotykać się ze znajomymi?”

 

Najpopularniejsze były następujące propozycje:

 

Pytaliśmy się także mieszkańców co chcieliby robić na Placu Rybim w zależności od pory roku bądź dnia tygodnia? Jaka mogłaby być sezonowa oferta tego miejsca? Oto najczęstsze odpowiedzi:

 

Ogólnie:

 

W zależności od dnia tygodnia i pory roku:

 

Na pytanie dotyczące zagospodarowania przestrzeni w nawiązaniu do historii miejsca: istniejącej kiedyś zabudowy miasta żydowskiego, targu rybnego, jatek, synagogi, wskazano najczęściej następujące odpowiedzi:

 

Pojawiły się także przykłady z innych miast, które mogłyby być inspiracją w zagospodarowaniu przestrzeni:

 

 

Wyniki analizowanych uwag wykazały konsekwencję w odniesieniu do głównych preferencji mieszkańców dotyczących sposobu zagospodarowania Placu Rybiego jakie zdefiniowano w punkcie konsultacyjnym a także w odniesieniu do zdiagnozowanych w czasie spaceru badawczego konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji oraz doprecyzowanych oczekiwań i pomysłów mieszkańców.

 

Wyniki przeprowadzonej ankiety będą uwzględnione w dalszych etapach konsultacji społecznych, przyszłych pracach projektowych oraz bezpośrednio wpłyną na wybór rozwiązań funkcjonalno przestrzennych na terenie objętym planem.

 

W ramach przeprowadzonej techniki, w dniach 26-27 sierpnia 2020,  odbyło się szkolenie pracowników Biura Rozwoju Miasta Przemyśla wprowadzające do korzystania z programu QGIS  ukierunkowane na planowanie przestrzenne.

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim za wypełnienie ankiety.

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ETAPY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, którymi będą:

 

WARSZTAT PRZYSZŁOŚCIOWY

oraz

SPOTKANIE OTWARTE

 

 

 

Wersja XML