Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu

Logo PWiK Sp. z o.o.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że ewentualne spadki ciśnień i zaniki dostawy wody na terenie Gminy Żurawica nie są spowodowane działaniem naszego przedsiębiorstwa. Wystąpienie wyżej wymienionych nieprawidłowości należy zgłaszać do władz gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest zadaniem własnym gminy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.). Jednocześnie zapewniamy, że nikt z władz gminy nie zwracał się do nas zapytaniem ani nie zgłaszał żadnych problemów odnośnie działania sieci wodociągowej w wyżej wymienionym rejonie.

Mariusz Kwaśny 

Prezes Zarządu

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że ewentualne spadki ciśnień i zaniki dostawy wody na terenie Gminy Żurawica nie są spowodowane działaniem naszego przedsiębiorstwa. Wystąpienie wyżej wymienionych nieprawidłowości należy zgłaszać do władz gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest zadaniem własnym gminy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.). Jednocześnie zapewniamy, że nikt z władz gminy nie zwracał się do nas zapytaniem ani nie zgłaszał żadnych problemów odnośnie działania sieci wodociągowej w wyżej wymienionym rejonie.

Mariusz Kwaśny 

Prezes Zarządu

Wersja XML