Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pamiętajmy o Ryszardzie Siwcu

Zanim dokonał aktu samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia podczas ogólnokrajowych dożynek 8 września 1968 roku, nagrał poruszający manifest - - Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie, opamiętajcie się! Jeszcze nie jest za późno! Cztery dni później zmarł Szpitalu Praskim. Oddając hołd Ryszardowi Siwcowi, przemyślaninowi z wyboru, patriocie do końca wiernemu swoim przekonaniom, władze samorządowe Miasta Przemyśla co roku przypominają o tych wydarzeniach i niezwykłej postaci przed domem gdzie mieszkał i przy grobie znajdującym się na Cmentarzu Zasańskim.

Prezydent Wojciech Bakun, Zastępca Prezydenta Bogusław Świeży i Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Kamiński oddali hołd Ryszardowi Siwcowi w przededniu rocznicy Jego śmierci, odwiedzając te tradycyjne miejsca pamięci i składając kwiaty. Jego protest przeciwko agresji na Czechosłowację z udziałem wojsk polskich jest jednym z najbardziej poruszających wydarzeń tych mrocznych czasów i znalazł się także na nagrobku Ryszarda Siwca. Pomimo tego, że bezpośrednich świadków tej tragedii można liczyć w dziesiątkach tysięcy osób, to przez całe lata komunistyczne władze wraz z przychylnymi im przedstawicielami ówczesnych mediów, skutecznie tuszowały prawdę o nim.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

 

Wersja XML