Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

337 lat mija od czasu Wiktorii Wiedeńskiej

12 września 1683 roku na przedpolach Wiednia rozegrała się jedna z najważniejszych bitew nowożytnej Europy. Wojska sprzymierzonych, pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wielkiego wezyra Kara Mustafę. W przededniu 337. rocznicy tego zwycięstwa Prezydent Miasta Wojciech Bakun wraz ze swoim Zastępcą Bogusławem Świeżym i Sekretarzem Miasta Dariuszem Łapą złożyli kwiaty przed pomnikiem autora tej wiktorii Jana III Sobieskiego, który od ponad stu lat stoi w przemyskim Rynku.

Venimus, vidimus et Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył) napisał w liście do papieża Innocentego XI wódz sprzymierzonych wojsk po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. W dwusetną rocznicę tych wydarzeń w Przemyślu znajdującym się pod zaborem austriackim, mieszkańcy postanowili przypomnieć o chwale polskiego oręża stawiając królowi pomnik, którego autorem był Tadeusz Błotnicki.  Co roku,w tym miejscu władze samorządowe naszego miasta podtrzymują tę tradycję uczczenia wielkiej bitwy, składając przed pomnikiem króla kwiaty.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML