Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Ogólnopolski Rajd im. dra Mieczysława Orłowicza w ramach obchodów 41. Światowego Dnia Turystyki, VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej oraz z okazji 70-lecia PTTK - ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Zarząd Oddziału im. dra Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

przy współpracy

     Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

 

zapraszają na:

XX Ogólnopolski Rajd im. dra Mieczysława Orłowicza

w ramach obchodów 41. Światowego Dnia Turystyki, VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej oraz z okazji 70-lecia PTTK

 

 

Przemyśl, 26 września 2020 r.

 

 

 

 

TRASY RAJDU:

 

♦ nr 1

 

Zbiórka o godzinie 8:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (Plac Rybi). Wyjazd zamówionym autobusem do Średniej.

Przejście trasy: Średnia- Bukowy Garb (428 m n. p. m) - Karczmarowa (407 m n. p. m) - Stojałów (376 m n. p. m) - Łętownia- Aszczycówka (343 m n. p. m) - Fort VIII Łętownia.

 

UWAGA !

NA TĘ TRASĘ WYMAGANA JEST DOBRA KONDYCJA FIZYCZNA! TRASA PROWADZI DROGAMI POLNYMI I LEŚNYMI!

 

Długość trasy: 14 km Punkty: 14 pkt. do OTP, 15 pkt do GOT.

Prowadzenie: Maria Kroczek

 

 

 

♦ nr 2

 

Zbiórka o godzinie 9:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (Plac Rybi). Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Duńkowiczki.


Przejście trasy : Fort XI Duńkowiczki - Fort X Orzechowce - Fort IX Brunner - Fort VIII Łętownia.

 

Długość trasy: 8 km. Punkty: 8 pkt. do OTP, 9 pkt. do GOT.

Prowadzenie:  Małgorzata Banicka

 

 

 

 

♦ nr 3 - trasa rowerowa

 

Zbiórka  o godzinie 11:00 przed Pomnikiem Orląt Przemyskich

Przejazd trasą: Przemyśl - Bolestraszyce - Żurawica - Duńkowicki - Orzechowce - Łętownia.

Długość trasy: ok. 35 km

Prowadzenie: Karol Kicman

 

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 3 rowerowej: 

 

 

Postanowienia końcowe:

Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

 

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział indywidualni turyści, drużyny zgłoszone przez szkoły, Koła  i Kluby PTTK i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.

 

Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 

Zgłoszenia i wpisowe: przyjmowane są do środy, 23 września 2020 r. w biurze Oddziału PTTK (Przemyśl, ul. Waygarta 3) - tel. 16 678-53-74.  

 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

 

Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są z wpłaty wpisowego (1 opiekun na 10 młodocianych).

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:  ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, przewodnictwo na trasach, udział w poczęstunku, pamiątkowy magnes (dla 100 pierwszych zgłoszonych osób ).

 

 

Wszyscy uczestnicy tras pieszych rajdu spotykają się 26 września br. około godziny 15:00 na terenie fortu VIII Łętownia, gdzie każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.

 

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML