Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia pomostowe dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021

 

 

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr? Powinieneś to przeczytać:

 

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza: Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

 

! Tylko do 14 września 2020 r. (do godziny 16:00) – kandydat do stypendium może wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników) należy przekazać do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie – ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów – W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 24 września br.

 

Brak opisu obrazka

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021” – Segment IA.

 

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie Internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/.

 

Brak opisu obrazka

fot. pixabay.com

Wersja XML