Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończyliśmy zbieranie wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla w niedzielę 16 sierpnia upłynął termin składania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok. Wpłynęła do nas rekordowa liczba wniosków, bo aż 102, a może się ona jeszcze zwiększyć, ponieważ oczekujemy na propozycje, które zostały złożone drogą pocztową, w przypadku których liczy się data stempla pocztowego. Dzisiaj, 17 sierpnia zebrała się także po raz pierwszy Komisja złożona z Prezydenta Miasta, radnych oraz pracowników Urzędu, która będzie dokonywać oceny wniosków pod kątem ich zgodności ze wspomnianym regulaminem.

Wśród rekordowej liczby 102 złożonych projektów, jak do tej pory 25 wniosków dotyczy kategorii I (projekty ogólnomiejskie), 43 kategorii II (projekty osiedlowe) i 34 kategorii III (działania kulturalne i społeczne). Pierwsze spotkanie komisji miało charakter organizacyjny. Wybrano podczas niego przewodniczącego, który będzie kierował pracami zespołu, został nim Radny Bartłomiej Barczak.

BO_1.jpeg

BO_2.jpeg

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML