Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaświeć światło dla prześladowanych - 22 sierpnia Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (#MDUOAP).

Wydarzenie zostało ustanowione w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako reakcja na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę.

 

 

W imieniu Laboratorium Wolności Religijnej, które podjęło się organizacji tegorocznych polskich obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z celami tego przedsięwzięcia.


Główną ideą organizatorów wydarzenia jest uwrażliwienie opinii publicznej na trudną sytuację chrześcijan na świecie, budowanie poczucia solidarności z prześladowanymi, upamiętnienie osób doświadczających przemocy z powodu swojej wiary, a także podnoszenie świadomości w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania oraz ukazanie niebezpieczeństwa wynikającego z narastających tendencji do dyskryminowania osób wierzących i w końcu - inspirowanie społeczeństwa do zapobiegania przestępczości na tle wyznaniowym i zachęcanie do reagowania na akty braku szacunku, dyskryminacji, wrogości czy nienawiści w stosunku do osób wierzących.

 

 

Serdecznie zachęcamy do włączenia się do akcji. Więcej informacji na stronie: www.laboratoriumwolnosci.pl lub na stronie WYDARZENIA.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML