Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CKE ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak w tym roku wypadli młodzi przemyślanie?

W tym roku egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzany był od 16 do 18 czerwca. Pierwszego dnia (16 czerwca) ósmoklasiści zdawali sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00, a na jego napisanie uczniowie mieli 120 minut. 17 czerwca odbył się egzamin z matematyki. Na zmagania z królową nauk absolwenci szkół podstawowych mieli 100 minut. Natomiast w czwartek, 18 czerwca br. młodzież mierzyła się z językiem obcym nowożytnym. Tym razem czas egzaminu wynosił 90 minut.

 

W ostatnich dniach Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak z egzaminem poradzili sobie absolwenci przemyskich szkół podstawowych?

 

W przemyskich szkołach podstawowych egzamin z języka polskiego egzamin zdawało 548 uczniów. Średni wynik, jaki osiągnęli na sprawdzianie z języka ojczystego to 61,39%.

W sumie na Podkarpaciu do egzaminu z j. polskiego przystąpiło 18640 ósmoklasistów. Średni wynik to 60,77%.

 

Matematyka wypadła nieco gorzej. W Przemyślu egzamin zdawało 548 uczniów i zakończyło go średnim wynikiem 46,82%.

W skali województwa było to odpowiednio 18645 uczniów z wynikiem 47,77%.

 

Egzamin z języka angielskiego zdawało 544 ósmoklasistów z Przemyśla. Wynik, jaki wspólnie wypracowali to 57,31%.

Jeśli zaś chodzi o całość województwa – do egzaminu z j. angielskiego przystąpiło łącznie 18454 młodych ludzi, a jego średni wynik to 52,84%.

 

Tylko siedmioro absolwentów przemyskich podstawówek przystąpiło do egzaminu z języka niemieckiego (dla porównania w województwie podkarpackim było ich łącznie 196). Średni wynik osiągnięty w tym egzaminie to w Przemyślu – 29,29%, w województwie – 47,07%.

 

Brak opisu obrazka

Oprac. Agata Czereba

Zdjęcie: vgnk z Pixabay

Wersja XML